Sitemap

פורום חי: נציגי המשרד לביטחון פנים
 1. 1. שאלה לגבי האבוקות והשוטרים.
 2. 2. בעקבות אירועי טדי בסוף העונה שעברה
 3. 3. שוטרים מיותרים
 4. 4. אבוקות - אתם באמת חושבים שזה מסוכן?
 5. 5. אלימות
 6. 6. רשמים מתשובות משרד הפנים עד לרגע זה
 7. 7. מה יחסכם לגבי קללות?
 8. 8. ספסרות
 9. 9. מפגשי משטרה - אוהדים
 10. 10. מצב הפיילוט להוצאת השוטרים
 11. 11. למה השוטרים לא נמצאים עם תגים במגרשי הספורט
 12. 12. שאלה על שער 5 בבלומפיד
 13. 13. מגרשים קטנים
 14. 14. למה אתם לא מאמינים בחינוך?
 15. 15. עונשים על אלימות
 16. 16. האחריות שלכם כלפי דור העתיד של המדינה
 17. 17. פיילוט הוצאת השוטרים
 18. 18. אמצעי מעבר
 19. 19. ענישה בלתי קשורה למציאות
 20. 20. קירוב בין הצדדים
 21. 21. למה הקבוצות אשמות?
 22. 22. כמה שאלות...
 23. 23. חוקי ענישה.
 24. 24. מספר שאלות
 25. 25. פגיעה בציבור
 26. 26. שאלה על כמות השוטרים
 27. 27. שאלה בקשר לעונשים
 28. 28. גבולות האבטחה
 29. 29. אבוקות ופירוטכניקה
 30. 30. חברות אזרחיות מול שיטור